Hlavní témata

 • Základy lymfologie

 • Zobrazovací metody v lymfologii

 • Experimentální lymfologie

 • Extracelulární matrix, mezibuněčný prostor a hydromechanika edémové tekutiny

 • Měření otoku

 • Zánět a lymfatická nedostatečnost

 • Lymfatická nedostatečnost a lymfedém

 • Tuková tkáň a lymfatická nedostatečnost

 • Lipedém

 • Žilní onemocnění a lymfatický systém

 • Nadměrný růst a tuková tkáň v pediatrii

 • Konzervativní léčba lymfatických poruch

 • Chirurgie a mikrochirurgie při lymfatické nedostatečnosti, lymfedému a lipedému

 • Komplikace u lymfedému

 • Komplikace při léčbě

 • Kvalita života u pacientů s lymfedémem