Důležité termíny

Včasná registrace: do 28. února 2018
Termín pro zaslání abstrakt: do 19. dubna 2018
Vyrozumění o přijetí sdělení: do 31. května 2018