Lymfatická insuficience není jen o lymfedému


Vážené kolegyně, vážení kolegové, přátelé lymfologie,

je mi velkou ctí, že Vás mohu oslovit jménem České lymfologické společnosti a pozvat Vás na 44. kongres Evropské lymfologické společnosti, který se bude konat v Praze, ve dnech 20. až 22. září 2018 společně s každoročním kongresem České lymfologické společnosti LYMPHO 2018.

Evropská lymfologie patří bezesporu ke světové špičce, a to nejen z hlediska výzkumu lymfatického systému, ale především z hlediska léčby jeho nedostatečné funkce. Tato insuficience vede k celé řadě klinických obrazů, fibroproduktivními procesy počínaje, přes poruchy hojení a zánětlivé komplikace měkkých tkání a lymfedémem konče.

Program kongresu nabídne kromě přednášek v rámci hlavních témat možnost diskuze s experty z Evropy i ze zámoří. Tato skutečnost dává jedinečnou příležitost zdravotníkům napříč medicínským spektrem získat nejnovější informace v oblasti diagnostiky, zobrazování a konzervativní i chirurgické léčby lymfatické insuficience/lymfedému. Je skutečně jen velmi málo klinických oborů, kterých se tato problematika více či méně nedotýká. 

Jako každoročně připravili organizátoři kongresu dostatečný prostor pro prezentaci pomůcek určených k léčbě lymfedému a jeho komplikací. To nabídne účastníkům kongresu možnost diskutovat přímo s výrobci a distributory, upozornit je na nedostatky nebo navrhnout zlepšení plynoucí z každodenního použití konkrétních pomůcek či přístrojů. To platí i pro výrobce a distributory léčivých přípravků, přestože lymfologie v současné době nestojí oproti jiným medicínským oborům výhradně na farmakoterapii. Na druhou stranu medikamentózní léčba je v řadě případů nezbytnou součástí komplexní léčby lymfedému. 

Na kongresu budou mít výrobci a distributoři příležitost velmi efektivně oslovit lymfologickou komunitu, představit novinky nebo vyzdvihnout výhody právě jejich konkrétních produktů. 

Těším se na viděnou na kongresu.

S pozdravem

doc. MUDr. Martin Wald, Ph.D.
prezident kongresu
předseda České lymfologické společnosti